جدول بتنی

hormozbeton-product-1

این جدول بتنی نیم ‌شیب به طول ۹۰۰ میلیمتر، ارتفاع ۲۵۰ میلیمتر، عرض ۱۵۰ یا ۱۲۷ میلیمتر و وزنی حدود ۷۹ کیلوگرم، و به روش خیس / متراکم تولید می‌شود. چگالی این جداول بتنی ۲۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بوده و قادر به تحمل ۳۵۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع است. دوزاج سیمان ( عیار سیمان) این نوع جدول بتنی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مربع بوده و از سیمان تیپ ۲ یا ۵ در آن استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که حداکثر ابعاد شن به کار رفته در این نوع از جدول بتنی ۱۵ میلیمتر است.

طول ارتفاع عرض وزن
900(mm) 250(mm) 150(mm) 79(kg)
900(mm) 250(mm) 127(mm) 65(kg)