جدول بتنی

hormozbeton-product-1

این جدول بتنی نیم ‌شیب به طول ۹۰۰ میلیمتر، ارتفاع ۲۵۰ میلیمتر، عرض ۱۵۰ یا ۱۲۷ میلیمتر و وزنی حدود ۷۹ کیلوگرم، و به روش خیس / متراکم تولید می‌شود. چگالی این جداول بتنی ۲۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بوده و قادر به تحمل ۳۵۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع است. دوزاج سیمان ( عیار سیمان) این نوع جدول بتنی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مربع بوده و از سیمان تیپ ۲ یا ۵ در آن استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که حداکثر ابعاد شن به کار رفته در این نوع از جدول بتنی ۱۵ میلیمتر است.

L H W WT
900(mm) 250(mm) 150(mm) 79(kg)
900(mm) 250(mm) 127(mm) 65(kg)