| هرمزبتون |

آشنایی با نحوه ارسال و تحویل بار در شرکت هرمزبتون

محصولات تولیدی ما به طور مستقیم از کارخانه به مشتریان در سراسر کشور ارسال میشود. هماهنگی و ارسال بار به محل پروژه به دو صورت قابل انجام است:

1- ارسال بار بطور کامل توسط شرکت هرمز بتون: پس از برآورد وزن بار و مشخص کردن نوع ماشین ‏حمل ، هزینه نهایی مشخص می­ شود و بعد از هماهنگی با مسئول پروژه (مشتری) بارگیری ‏انجام شده و در زمان مقرر به محل درخواستی ارسال می­گردد. لازم به ذکر است که خدمات تخلیه بار نیز توسط بخش حمل و نقل ما در محل پروژه انجام می ­گیرد.

2- تحویل بار به مشتری درب کارخانه : در این روش هماهنگی با ماشین حمل از طرف پروژه (مشتری) انجام گرفته و راننده برای بارگیری به کارخانه مراجعه می­ کند. بعد از ‏هماهنگی و تایید نهایی مسئول پروژه (مشتری) ، بارگیری انجام شده و محصول سفارش تحویل راننده پروژه داده می­ شود.‏

باماتماس بگیرید

 076-32228629 , 076-32242167

در صورت بروز هر گونه مشکل باما در تماس باشید.