| هرمز بتون |

هرمز بتون در گذار زمان

تاسیس کارخانه، نصب و راه اندازی خط تولید موزائیک ویبره ای و سنگفرش

تغییر سهامداران، مدیریت جدید

نصب و راه اندازی خط تولید خرپای فلزی

 تغییر سهامداران، مدیریت جدید، آغاز تولید انبوه خرپای فلزی، افزایش ظرفیت و تنوع محصولات موزائیک و سنگفرش ویبره ­ای

راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت خرپای فلزی

راه اندازی خط جدید تولید خرپا، افزایش ظرفیت تولید خرپا با دو خط تولید

 نصب و راه ­اندازی خط تولید جداول بتونی، تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت تولیدات بتونی تخصصی

راه اندازی بخش حمل و نقل تخصصی محصولات

نصب و راه ­اندازی خط تولید کفپوش بتونی پرسی

خروج خرپای فلزی از خط تولید، افزایش ظرفیت ماشین­ آلات بخش حمل و نقل تخصصی محصولات

هرمزبتون همچنان همراه با شما